Besluit vergoedingen voorzitter en leden van de Mijnraad

Geldend van 25-06-2016 t/m heden

Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Mijnraad

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

M.E.P. Dierikx

directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging

Terug naar begin van de pagina