Besluit aanwijzing ambtenaren Erfgoedinspectie als inspecteurs Erfgoedwet

Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 juni 2016, nr. EGI/998544, tot aanwijzing van ambtenaren van de Erfgoedinspectie als inspecteurs Erfgoedwet

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 8.3 van de Erfgoedwet,

Besluit:

Artikel 1

Als inspecteurs, bedoeld in artikel 8.3 van de Erfgoedwet, worden aangewezen de Directeur, de Hoofdinspecteur en de ambtenaren werkzaam bij de Erfgoedinspectie die zijn aangewezen om toezicht te houden.

Artikel 2

De volgende besluiten worden ingetrokken:

  • Besluit van 29 mei 2012, nr. EGI/412081, tot aanwijzing van ambtenaren van de Erfgoedinspectie tot toezichthoudende ambtenaren Wet tot behoud van cultuurbezit (Stcrt. 12748),

  • Besluit van 29 mei 2012, nr. EGI/412079, tot aanwijzing van ambtenaren van de Erfgoedinspectie tot toezichthoudende ambtenaren Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Monumentenwet 1988. (Stcrt. 12747)

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2016, en zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Naar boven