Besluit verlening machtiging aan Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Geldend van 22-06-2016 t/m heden

Besluit van de secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 15 juni 2016, nummer 767058, houdende het verlenen van machtiging aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Artikel 1

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wordt machtiging verleend tot het vergaren van gegevens ten behoeve van besluiten bedoeld in de artikelen 3, 66a en 67 van de Vreemdelingenwet 2000 ter fine van toegangsweigering, het verbieden van de inreis dan wel ongewenstverklaring van een vreemdeling als bedoeld in artikel 1 van de Vreemdelingenwet 2000 indien deze een gevaar vormt voor de openbare orde.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

S. Riedstra

secretaris-generaal

Terug naar begin van de pagina