Contributieverordening 2017

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Contributieverordening 2017

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 19, tweede lid, onderdeel g, van de Wet op het accountantsberoep;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

De contributie voor de contributiegroepen, bedoeld in artikel 2 van de Algemene contributieverordening, bedraagt:

H.

openbaar accountant

€ 1.290,–

M.

intern accountant en overheidsaccountant

€ 860,–

L.

accountant in business

€ 430,–

Z.

lid zonder arbeidsinkomen

€ 160,–

Artikel 2

Het bedrag van de vermindering, bedoeld in artikel 6 van de Algemene contributieverordening, bedraagt:

H.

openbaar accountant

€ 0,–

M.

intern accountant en overheidsaccountant

€ 0,–

L.

accountant in business

€ 0,–

Z.

lid zonder arbeidsinkomen

€ 0,–

Artikel 5

  • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

  • 2 Deze verordening wordt aangehaald als: Contributieverordening 2017.

Terug naar begin van de pagina