Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0038054
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 2018
 2. Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
 3. Regeling arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 2020

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 8.4
 2. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikel: 1.1
 3. Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 2020
  Artikel: 2
  Bijlagen: I, II
 4. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv
  Bijlage: bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv
 5. Besluit SUWI
  Artikel: 5.4
 6. Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
  Artikel: 1
 7. Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn
  Artikel: II
 8. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit WBJA 2015
  Artikel: 4
 9. Regeling arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
  Artikel: 1
 10. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XVIIIa
 11. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XIV
 12. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XV
 13. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: XII
 14. Verzamelwet SZW 2021
  Artikel: XIIa
 15. Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten
  Artikelen: 10, 10a
Terug naar begin van de pagina