Mandaatbesluit Nationaal Crisis Centrum NCTV 2016

Geldend van 25-09-2018 t/m heden

Mandaatbesluit Nationaal Crisis Centrum NCTV 2016

Het Hoofd Nationaal Crisis Centrum van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van het mandaatbesluit NCTV Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016 aan het Hoofd Nationaal Crisis Centrum verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die zijn afdeling betreffen ondermandaat verleend aan het hoofd van de eenheid Communicatie.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

het Hoofd Nationaal Crisis Centrum van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

G. de Kruijff

Terug naar begin van de pagina