Besluit vaststelling bestanddelen beeldenaar munten van vijf en tien euro ‘Waddenzee’ (thematische serie Nederlands Werelderfgoed 2016)

Geldend van 10-06-2016 t/m heden

Besluit van 1 juni 2016, nr. 2016000936 houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro ‘Waddenzee’ die in 2016 worden uitgegeven in de thematische serie Nederlands Werelderfgoed

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 27 mei 2016, nr. 2016-0000054890 directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De bestanddelen van de beeldenaar van de zilveren vijf-euromunt en de gouden tien-euromunt ‘Waddenzee’ die worden uitgegeven in de thematische serie Nederlands Werelderfgoed zijn:

  • a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: op de achtergrond links Onze beeltenis en face en op de voorgrond aan de linkerkant Onze beeltenis en profil, rechtsonder het koninklijk wapen en langs de rand de tekst ‘WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN’:

   Bijlage 257215.png
  • b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: boven het midden afbeeldingen van een scholekster en meeuw met daarboven de teksten ‘DE WADDENZEE’ en ‘NEDERLANDS WERELDERFGOED 2016’, onder het midden zijn de Waddeneilanden afgebeeld met daarbij de namen van de bewoonde eilanden vermeld, rechts onderin de afbeelding van een zeester, links onderin de waardeaanduiding ‘5 EURO’ respectievelijk ‘10 EURO’, met rechts hiervan het teken van de Muntmeester

   Bijlage 257216.png

   en het teken van het Munthuis

   Bijlage 257217.png

   :

   Bijlage 257218.png
 • 2 De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift ‘GOD * ZIJ * MET * ONS’.

 • 3 De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

De Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) maakt een voorbehoud als bedoeld in artikel 15b van de Auteurswet met betrekking tot de beeldenaars van de munten, bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 juni 2016. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 9 juni 2016, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 10 juni 2016.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 1 juni 2016

Willem-Alexander

De

Staatssecretaris

van Financiën,

E.D. Wiebes

Terug naar begin van de pagina