Wijzigingsregeling Regeling vaststelling modellen rijbewijzen en daarmee verband houdende formulieren (nieuwe vormgeving begeleiderspas)

[Regeling vervallen per 01-11-2017.]
Geldend van 01-07-2016 t/m 31-10-2017

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 3 juni 2016, nr. IENM/BSK-2016/111793, tot wijziging van de Regeling vaststelling modellen rijbewijzen en daarmee verband houdende formulieren in verband met de nieuwe vormgeving van de begeleiderspas

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 173k, tweede lid, onderdeel a, van het Reglement rijbewijzen;

BESLUIT:

Artikel I

[Vervallen per 01-11-2017]

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling modellen rijbewijzen en daarmee verband houdende formulieren.]

Artikel II

[Vervallen per 01-11-2017]

Begeleiderspassen van model 8A kunnen tot 1 september 2016 worden afgegeven.

Artikel III

[Vervallen per 01-11-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina