Besluit vaststelling selectielijst Beleid en ondersteunende processen Belastingdienst vanaf 2007

Geldend van 06-05-2016 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Beleid en ondersteunende processen Belastingdienst vanaf 2007

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de administratieve neerslag van de beleids- en ondersteunende processen van de Belastingdienst over de periode vanaf 2007 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De selectielijsten

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 7 april 2016

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

De

Minister

van Financiën,
namens deze,

De directeur-generaal DGBD,

J.A.J. Leijtens

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina