Besluit openbaarmaking documenten betreffende buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij RDW

Geldend van 03-05-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 26 april 2016, strekkende tot openbaarmaking van documenten betreffende de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij de RDW

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur;

Besluit:

Artikel 1

Alle bekwaamheids- en bevoegdheidsdocumenten, documenten betreffende de aanvraag van de opsporingsbevoegdheid en de uitreikingsbescheiden daarvan, van buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij de unit Handhaving van de RDW, worden openbaar gemaakt.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

J.H. Rosema

Directeur Sector Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid

Terug naar begin van de pagina