Besluit vaststelling subsidieplafond ex art. 11, derde lid, Regeling BVE-subsidies 2016

[Regeling vervallen per 01-07-2017.]
Geldend van 01-06-2016 t/m 30-06-2017

Bekendmaking van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 april 2016, nr. MBO/923233 inzake vaststelling van het subsidieplafond, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Regeling BVE-subsidies voor het kalenderjaar 2016

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Regeling BVE-subsidies,

Besluit:

Enig artikel

[Vervallen per 01-07-2017]

Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2016, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Regeling BVE-subsidies wordt vastgesteld op € 170.000,–.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina