Wet Huis voor klokkenluiders

Geldend van 01-07-2016 t/m 30-04-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-07-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Ambtenarenwet 2017
  Artikel: 125quinquies
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 658c
 3. Politiewet 2012
  Artikel: 47
 4. Wet ambtenaren defensie
  Artikel: 12quater

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina