Besluit benoeming en vaststelling vergoeding leden Adviescommissie udv-subsidies

Geldend van 01-06-2016 t/m heden

Besluit houdende benoeming en vaststelling vergoeding leden van de Adviescommissie udv-subsidies

Artikel 1

Te rekenen vanaf 1 juli 2015 worden voor een periode van zes maanden tot lid van de Adviescommissie udv-subsidies benoemd:

  • a. de heer drs. J.P.J. Lokker, te Bodegraven, tevens voorzitter;

  • b. de heer ir. J.T.G.M. Koolen, te Ell.

Artikel 2

Artikel 3

Met ingang van 1 juli 2016 worden voor een periode van zes maanden tot lid van de Adviescommissie udv-subsidies benoemd:

  • a. de heer drs. J.P.J. Lokker, te Bodegraven, tevens voorzitter;

  • b. de heer ir. J.T.G.M. Koolen, te Ell.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen MPA

directeur-generaal van Agro

Terug naar begin van de pagina