Wijzigingsbesluit landenlijst behorend bij DGGF

[Regeling materieel uitgewerkt per 03-08-2016.]
Geldend van 03-08-2016 t/m heden

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 februari 2016, nr. Minbuza-2016.56641, tot wijziging van de landenlijst, behorend bij DGGF

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6 en 7 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie Dutch Good Growth Fund.]

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Dit besluit zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Namens deze,

de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,

C. Rebergen

Terug naar begin van de pagina