Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Raad voor dierenaangelegenheden

Geldend van 07-04-2016 t/m heden

Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Raad voor dierenaangelegenheden

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 De andere leden van de Raad voor dierenaangelegenheden ontvangen tot en met 31 oktober 2015 een vergoeding per vergadering van € 256,24.

  • 3 De andere leden van de Raad voor dierenaangelegenheden ontvangen te rekenen vanaf 1 november 2015 tot en met 31 december 2015 een vergoeding per vergadering van € 266,78.

  • 4 De andere leden van de Raad voor dierenaangelegenheden ontvangen te rekenen vanaf 1 januari 2016 een vergoeding per vergadering van € 275.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, waarbij artikel 1, eerste en tweede lid, terugwerken tot en met 1 november 2008, artikel 1, derde lid, terugwerkt tot en met 1 november 2015 en artikel 1, vierde lid, terugwerkt tot en met 1 januari 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Terug naar begin van de pagina