Besluit beperkingen openbaarheid archief Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering 1922–1950, nummer archiefinventaris 2.10.14

Geldend van 05-04-2016 t/m heden

Besluit houdende beperkingen aan de openbaarheid van het archief van de Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering 1922–1950, nummer archiefinventaris 2.10.14

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 15, lid 1 en 2 van de Archiefwet 1995;

Gelet op de Brief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 19 oktober 1973 met het kenmerk CA73/U1385;

Gelet op de Verklaring van Overbrenging van 28 november 1983,

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de archiefbescheiden genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar in de tweede kolom.

Inventarisnummer

Jaar

3298

2025

3314

2022

3741

2022

3742

2023

3744

2023

3745

2024

3747

2024

3748

2024

3749

2024

3751

2025

3752

2025

3753

2025

3754

2025

3755

2025

3755

2025

3756

2025

3759

2025

3760

2025

3762

2025

3763

2025

3764

2025

3766

2025

3769

2024

3770

2022

3771

2023

3772

2023

3776

2024

3777

2024

3778

2024

3779

2024

3780

2024

3781

2025

3782

2025

3783

2025

3786

2025

4697

2022

4708

2025

4757

2022

5762

2024

4777

2025

4781

2025

4782

2025

4783

2025

4784

2025

4785

2025

4786

2025

4787

2025

4788

2025

4789

2025

4790

2025

4791

2025

4792

2025

4793

2025

4794

2025

4795

2025

4796

2025

4797

2025

4798

2025

4799

2025

4800

2025

4801

2025

4802

2025

4803

2021

5260

2025

5263

2025

5264

2025

5265

2025

5266

2022

5267

2022

5268

2022

5269

2023

5270

2024

5271

2024

5272

2024

5273

2024

5274

2024

5275

2024

5276

2024

5277

2024

5278

2024

5279

2024

5280

2024

5281

2024

5282

2024

5283

2024

5284

2024

5285

2024

5286

2024

5287

2022

5288

2022

5289

2021

5290

2021

5291

2021

5292

2022

5293

2021

5294

2025

5295

2021

5296

2023

5297

2023

5298

2022

5299

2025

5300

2025

5301

2025

5302

2022

5303

2024

5304

2024

5305

2022

5306

2023

5307

2023

5308

2021

5309

2025

5310

2025

5311

2022

Artikel 2

Raadpleging van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden. Alleen schriftelijke verzoeken tot raadpleging worden in behandeling genomen.

Artikel 3

Raadpleging van de archiefbescheiden in de inventarisnummers 5282 en 5284 is alleen mogelijk wanneer

  • raadpleging noodzakelijk is als juridisch bewijsstuk;

  • raadpleging noodzakelijk is ter voldoening aan volkenrechtelijke verplichting;

  • raadpleging plaats vindt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek.

Artikel 4

Het vervaardigen van reproducties van archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 23 maart 2016

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,

de algemene rijksarchivaris

M.L. Engelhard

Terug naar begin van de pagina