Besluit vervanging personeelsdossiers Schadefonds geweldsmisdrijven

Geldend van 31-03-2016 t/m heden

Besluit vervanging personeelsdossiers Schadefonds geweldsmisdrijven

De secretaris/directeur van het Secretariaat Schadefonds Geweldsmisdrijven,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995 en gelet op artikel 3 onder e van de Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

De archiefbescheiden van het Schadefonds Geweldsmisdrijven met betrekking tot de personeelsdossiers, zoals beschreven in de selectielijst, zijn en worden vervangen door reproducties met inachtneming van de regeling.

Artikel 5

Het Handboek Digitale Vervanging voor het Schadefonds Geweldsmisdrijven is als bijlage bij dit besluit gevoegd en wordt met dit besluit tevens vastgesteld.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd; de bijlage ligt voor de belanghebbenden ter inzage bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Den Haag, 8 januari 2016

De secretaris / directeur van het secretariaat Schadefonds Geweldsmisdrijven

M.F.M. de Groot

Bijlage Handboek Digitale Vervanging voor het Schadefonds Geweldsmisdrijven

[Red: Ligt ter inzage bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.]

Terug naar begin van de pagina