Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2022.]
Geldend van 22-02-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor § 4

Informatie geldend op 22-02-2017

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina