Tariefbesluit Centrale Commissie Dierproeven per 1 januari 2016

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Tariefbesluit Centrale Commissie Dierproeven per 1 januari 2016

 • 1. De Centrale Commissie Dierproeven besluit als tarieven, als bedoeld in artikel 3 lid 4 van de Dierproevenregeling 2014, vast te stellen:

  • Wijzigingsverzoek gericht op een bijlage dierproeven: € 468,–

  • Wijzigingsverzoek gericht op meerdere bijlagen dierproeven binnen een project: € 935,–

  • Vergunningaanvraag op proefniveau: € 468,–

  • Vergunningaanvraag op projectniveau:

   bij een bijlage dierproeven d: € 935,–

   bij twee bijlagen dierproeven: € 1.187,–

   bij drie bijlagen dierproeven: € 1.441,–

   bij meer bijlagen dierproeven: voorgaand tarief verhoogd met € 143,– per extra bijlage dierproeven

‘s-Gravenhage, 2 december 2015

Namens de Centrale Commissie Dierproeven

Prof.dr.L.J. Hellebrekers

Terug naar begin van de pagina