Besluit machtiging voor secretarissen veterinair tuchtcollege, veterinair beroepscollege [...] Centrale Grondkamer inzake prestatieverklaring vergoedingen

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017.]
Geldend van 18-03-2016 t/m 25-10-2017

Machtiging van de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken van 16 maart 2016, nr. WJZ / 16039622, voor de secretarissen van het veterinair tuchtcollege, het veterinair beroepscollege en de griffier van de Centrale Grondkamer inzake prestatieverklaring vergoedingen

De directeur Wetgeving en Juridische Zaken,

Gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 16-11-2017]

Aan de secretaris van het veterinair tuchtcollege wordt machtiging verleend voor de afgifte van een prestatieverklaring ten aanzien van de declaraties:

  • a. inzake de vergoeding voor de werkzaamheden van de leden van het veterinair tuchtcollege;

  • b. inzake de reis- en verblijfskosten van de voorzitter en de leden van het veterinair tuchtcollege.

Artikel 2

[Vervallen per 16-11-2017]

Aan de secretaris van het veterinair beroepscollege wordt machtiging verleend voor de afgifte van een prestatieverklaring ten aanzien van de declaraties:

  • a. inzake de vergoeding voor de werkzaamheden van de leden van het veterinair beroepscollege;

  • b. inzake de reis- en verblijfskosten van de voorzitter en de leden van het veterinair beroepscollege.

Artikel 3

[Vervallen per 16-11-2017]

Aan de griffier van de Centrale Grondkamer wordt machtiging verleend voor de afgifte van een prestatieverklaring ten aanzien van de declaraties:

  • a. inzake de vergoeding voor de werkzaamheden van de leden, deskundige leden en de plaatsvervangende deskundige leden van de Centrale Grondkamer;

  • b. inzake de reis- en verblijfskosten van de leden, deskundige leden en plaatsvervangende deskundige leden van de Centrale Grondkamer.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze machtiging zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 maart 2016

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

E.P. Nas

directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Terug naar begin van de pagina