Implementatiebesluit wijziging richtlijn icbe’s

[Regeling materieel uitgewerkt per 15-03-2018.]
Geldend van 15-03-2016 t/m heden

Besluit van 5 maart 2016, houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector ter implementatie van de gewijzigde richtlijn icbe’s (Implementatiebesluit wijziging richtlijn icbe’s)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 3 februari 2016, 2016-0000006546, directie Financiële Markten;

Gelet op de artikelen 2:3i, tweede lid, 3:53, derde lid, 4:62m, derde en vierde lid, 4:62o, vijfde lid, 4:62p, zesde lid, 4:62q, tweede lid, 4:62r, vierde lid, 4:62v, tweede lid, 4:62w, vierde lid, van de Wet op het financieel toezicht;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 17 februari 2016, nr. W06.16.0025/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 29 februari 2016, 2016-0000014965, directie Financiële Markten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 5 maart 2016

Willem-Alexander

De Minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Uitgegeven de veertiende maart 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina