Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg verblijfsprestaties en hoofdbehandelaarschap curatieve geestelijke gezondheidszorg

Geldend van 01-05-2016 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 19 februari 2016, kenmerk 926944-147689-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake verblijfsprestaties en hoofdbehandelaarschap curatieve geestelijke gezondheidszorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7, eerste lid onder a van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1. : reikwijdte

Deze aanwijzing heeft betrekking op de curatieve geestelijke gezondheidszorg en geldt met terugwerkende kracht voor de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit voor het jaar 2013.

Artikel 2. : hoofdbehandelaarschap

De Nederlandse Zorgautoriteit voorziet in een uitzonderingsbepaling bij de verplichting in de administratie- en declaratievoorschriften dat de hoofdbehandelaar direct cliëntgebonden tijd moet besteden in de diagnosefase. Deze uitzondering houdt in dat deze verplichting in 2013 niet van toepassing is voor de zorgaanbieder bij declaratie indien deze dat uitdrukkelijk met de zorgverzekeraar is overeengekomen.

Artikel 3. : verblijfsprestaties

De Nederlandse Zorgautoriteit voorziet erin dat in 2013 bij de registratie en declaratievoorschriften voor de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg het kenmerk bedbezetting van de verblijfsprestaties E, F en G zo wordt omschreven dat patiënten doorgaans ten tijde van de behandeling in de kliniek verblijven, en niet per definitie gedurende de gehele behandeling.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina