Tijdelijke regeling groot onderhoud Buitenveldertbaan en Zwanenburgbaan

[Regeling vervallen per 01-11-2016.]
Geldend van 30-06-2016 t/m 31-10-2016

Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 29 februari 2016, nr. IENM/BSK-2016/45570, houdende vaststelling van vervangende grenswaarden geluidbelasting en vrijstelling van regels in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met groot onderhoud aan de Buitenveldertbaan en Zwanenburgbaan (Tijdelijke regeling groot onderhoud Buitenveldertbaan en Zwanenburgbaan)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 8.23, eerste lid, van de Wet luchtvaart;

BESLUIT:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-11-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. ALCMS: Airfield Lighting Control and Monitoring System;

 • b. gebruiksjaar 2016: de periode van 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016;

 • c. LVB: Luchthavenverkeerbesluit Schiphol.

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2016]

 • 1 In afwijking van de grenswaarden genoemd in bijlage 2 van het LVB gelden voor het gebruiksjaar 2016 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende vervangende grenswaarden:

  Tabel: grenswaarden geluidbelasting in Lden handhavingspunten

  Grenswaarden handhavingspunten etmaal Lden [dB(A)]

  Puntnummer

  X-coörd

  Y-coörd

  Grenswaarde

  Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden

  1

  97.325

  470.400

  56,04

  (57,04)

  2

  100.475

  472.525

  57,75

  (58,75)

  3

  104.150

  474.925

  58,78

  (59,78)

  4

  106.325

  477.125

  58,27

  (59,27)

  5

  108.875

  478.725

  57,93

  (58,93)

  6

  109.675

  481.125

  57,19

  (58,19)

  7

  107.625

  486.025

  57,55

  (58,55)

  8

  107.725

  489.075

  58,57

  (59,57)

  9

  107.725

  492.100

  57,03

  (58,03)

  10

  108.525

  495.350

  59,18

  (60,18)

  11

  109.175

  498.100

  58,76

  (59,76)

  12

  109.550

  500.725

  58,44

  (59,44)

  13

  110.250

  503.025

  57,48

  (58,48)

  14

  110.775

  500.550

  56,81

  (57,81)

  15

  110.575

  496.725

  57,94

  (58,94)

  16

  111.750

  491.425

  56,93

  (57,93)

  17

  111.825

  487.425

  57,14

  (58,14)

  18

  111.950

  485.275

  61,22

  (62,22)

  19

  113.625

  482.275

  53,86

  (54,86)

  20

  116.175

  481.925

  58,89

  (59,89)

  21

  119.050

  481.900

  57,24

  (58,24)

  22

  122.025

  481.450

  57,23

  (58,23)

  23

  118.800

  481.050

  56,55

  (57,55)

  24

  114.525

  476.925

  57,58

  (58,58)

  25

  116.100

  474.050

  57,93

  (58,93)

  26

  113.575

  472.550

  55,46

  (56,46)

  27

  112.500

  468.500

  56,21

  (57,21)

  28

  112.600

  472.325

  55,56

  (56,56)

  29

  112.525

  475.400

  57,07

  (58,07)

  30

  110.475

  475.250

  57,39

  (58,39)

  31

  108.600

  475.075

  58,78

  (59,78)

  32

  110.150

  471.075

  56,93

  (57,93)

  33

  106.800

  471.150

  56,76

  (57,76)

  34

  103.400

  472.225

  57,36

  (58,36)

  35

  98.400

  470.300

  57,24

  (58,24)

 • 2 In afwijking van de grenswaarden genoemd in bijlage 3 van het LVB gelden voor het gebruiksjaar 2016 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende vervangende grenswaarden:

  Tabel: grenswaarden geluidbelasting in Lnight handhavingspunten

  Grenswaarden handhavingspunten nacht Lnight [dB(A)]

  Puntnummer

  X-coörd

  Y-coörd

  Grenswaarde

  Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden

  1

  102.750

  473.250

  53,01

  (54,01)

  2

  104.150

  474.925

  50,43

  (51,43)

  3

  105.750

  476.600

  47,90

  (48,90)

  4

  108.875

  478.725

  47,73

  (48,73)

  5

  108.025

  485.875

  52,18

  (53,18)

  6

  108.350

  492.100

  51,90

  (52,90)

  7

  108.525

  495.350

  49,97

  (50,97)

  8

  109.275

  501.750

  48,51

  (49,51)

  9

  109.675

  504.850

  46,85

  (47,85)

  10

  110.825

  504.425

  47,45

  (48,45)

  11

  110.775

  500.550

  48,55

  (49,55)

  12

  110.575

  496.725

  49,88

  (50,88)

  13

  110.600

  494.400

  50,53

  (51,53)

  14

  110.175

  488.550

  52,44

  (53,44)

  15

  118.825

  481.650

  52,02

  (53,02)

  16

  120.250

  481.500

  50,94

  (51,94)

  17

  118.825

  481.350

  52,00

  (53,00)

  18

  111.000

  476.350

  47,46

  (48,46)

  19

  109.175

  474.600

  46,01

  (47,01)

  20

  110.750

  471.600

  46,12

  (47,12)

  21

  115.875

  468.125

  43,76

  (44,76)

  22

  111.800

  467.525

  44,16

  (45,16)

  23

  109.500

  468.025

  45,77

  (46,77)

  24

  106.000

  471.050

  46,16

  (47,16)

  25

  100.475

  472.525

  48,85

  (49,85)

Artikel 3. Vrijstellingen

[Vervallen per 01-11-2016]

 • 1 Gedurende de periode van 6 maart 2016 tot en met 24 april 2016 dat de Buitenveldertbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud wordt dagelijks tussen 23.00 en 6.00 uur vrijstelling verleend van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB met betrekking tot landingen op baan 22 (Schiphol-Oostbaan).

 • 2 Gedurende de periode van 6 maart 2016 tot en met 24 april 2016 dat de Buitenveldertbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud wordt dagelijks tussen 23.00 en 6.00 uur vrijstelling verleend van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB met betrekking tot landingen op baan 24 (Kaagbaan).

 • 3 Gedurende de periode van 15 mei 2016 tot en met 29 mei 2016 dat de Zwanenburgbaan niet beschikbaar is vanwege werkzaamheden aan het ALCMS wordt dagelijks tussen 23.00 en 6.00 uur vrijstelling verleend van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor starts van baan 18L (Aalsmeerbaan).

 • 4 Gedurende de periode van 15 mei 2016 tot en met 29 mei 2016 dat de Zwanenburgbaan niet beschikbaar is vanwege werkzaamheden aan het ALCMS wordt dagelijks tussen 23.00 en 6.00 uur vrijstelling verleend van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor landingen op baan 36R (Aalsmeerbaan).

 • 5 Het gebruik van de Schiphol-Oostbaan als landingsbaan, als bedoeld in het eerste lid, kan slechts plaatsvinden indien geen van de andere banen als landingsbaan beschikbaar of bruikbaar is of indien het gebruik van een andere baan ertoe zou leiden dat deze baan tegelijkertijd als start- en als landingsbaan in gebruik zou zijn.

 • 6 Het gebruik van de Aalsmeerbaan voor landingen als bedoeld in het vierde lid, kan slechts plaatsvinden indien de Kaagbaan niet bruikbaar is voor landingen omdat wordt voorzien dat de windlimieten, zoals geformuleerd in de luchtvaartgids, bladzijde AD2.EHAM-21, paragraaf 4.3.3., hoofdstuk EHAM, van de Aeronautical Information Publication, versie van 3 maart 2016, op deze baan worden overschreden, of vanwege andere meteorologische omstandigheden.

 • 7 Indien voor de werkzaamheden aan het ALCMS op de Zwanenburgbaan of voor het groot onderhoud aan de Buitenveldertbaan een langere periode noodzakelijk is, gelden de in het eerste tot en met het vierde lid bedoelde vrijstellingen gedurende die langere periode.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-11-2016]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 6 maart 2016.

 • 2 Deze regeling wordt ingetrokken met ingang van 1 november 2016.

 • 3 Deze regeling blijft van toepassing op grenswaarden en vrijstellingen die voor de intrekking ingevolge de regeling hebben gegolden.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-11-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling groot onderhoud Buitenveldertbaan en Zwanenburgbaan.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina