Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling Tarieven CBR 2014

De directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR),

Gelet op de Binnenvaartwet, Wegenverkeerswet 1994, Wet luchtvaart, Wet milieubeheer, Wet Personenvervoer 2000; Wet vervoer gevaarlijke stoffen en Wet wegvervoer goederen;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Tarieven

Artikel 1.2. Tarieven Binnenvaartwet

Tarieven van producten die hun grondslag vinden in de Binnenvaartwet worden door de Minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld in de Regeling tarieven scheepvaart 2005 en zijn vermeld in bijlage I.

Artikel 1.4. Tarieven Wet luchtvaart

Tarieven van producten die hun grondslag vinden in de Wet luchtvaart en niet geregeld zijn in de Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen worden door de Minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld en zijn vermeld in bijlage III.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen,

S.M. Zijderveld

algemeen directeur

R.A.L. Verstraeten

financieel directeur

Bijlage I. bij artikel 1.2 tarieven Binnenvaartwet

De tarieven zijn door de Minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld in de Regeling tarieven scheepvaart 2005 en luiden als volgt:

Tarief Rijnpatent

Afgifte Rijnpatent

€ 52,25

Uitbreiden, vervangen of omruilen Rijnpatent

€ 26,15

Tarief examen Rijnpatent

Schriftelijke examens Schippersdiploma Rijnvaart ter verkrijging van het Rijnpatent

€ 82,60

Mondelinge examens Schippersdiploma Rijnvaart ter verkrijging van het Rijnpatent

€ 116,40

Tarief aanvraag (beperkt) groot vaarbewijs

Behandeling eerste aanvraag van een (beperkt) groot vaarbewijs

€ 52,25

Behandeling aanvraag duplicaat dan wel verlenging van de geldigheid van het beperkt groot vaarbewijs

€ 26,15

Tarief examen groot vaarbewijs

Schriftelijke examens voor het Schippersdiploma RKM ter verkrijging van het (beperkt) groot vaarbewijs voor de vaart op RKM en voor deelname aan het examen voor het Schippersdiploma AB ter verkrijging van een groot vaarbewijs voor de vaart op AB.

€ 82,60

Mondelinge examens voor het Schippersdiploma RKM ter verkrijging van het (beperkt) groot vaarbewijs voor de vaart op RKM en voor deelname aan het examen voor het Schippersdiploma AB ter verkrijging van een groot vaarbewijs voor de vaart op AB.

€ 116,40

Tarief vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot met beperkt vaargebied

Behandeling aanvraag vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot met beperkt vaargebied

€ 52,25

Behandeling aanvraag verlenging vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot met beperkt vaargebied in verband met de aan de leeftijd gerelateerde geldigheid van het vaarbewijs

€ 26,15

Tarief Bewijs van riviergedeelten bevoegd voor varen op de Rijn

Afgifte bewijs riviergedeelten bevoegd voor varen op de Rijn

€ 52,25

Uitbreiding riviergedeelten

€ 26,15

Tarief zeilbewijs

Behandeling aanvraag zeilbewijs

€ 52,25

Behandeling aanvraag verlenging zeilbewijs in verband met de aan de leeftijd gerelateerde geldigheid van het vaarbewijs

€ 26,15

Tarief examen zeilbewijs

Schriftelijke examens voor het Schippersdiploma zeilvaart ter verkrijging van het zeilbewijs

€ 82,60

Mondelinge examens voor het Schippersdiploma zeilvaart ter verkrijging van het zeilbewijs

€ 116,40

Tarief vakdiploma Ondernemer in de binnenvaart

Schriftelijke examens ter verkrijging van het vakdiploma Ondernemer in de Binnenvaart

€ 82,60

Tarief examen Reglement radarpatenten

Afname examen theoretisch en praktijkgedeelte

€ 294,50

Afname theorieherexamen

€ 82,20

Afname praktijkherexamen

€ 212,30

Tarief radarpatent

Afgifte radarpatent

€ 52,25

Bijschrijven radarpatent op schipperspatentkaart

€ 26,15

Tarief praktijktoets 4 van het praktijkexamen schipper binnenvaart

Praktijktoets ter verkrijging van de verklaring praktijkexamen vaartijd schipper binnenvaart

€ 475,00

Tarief verklaring praktijkexamen matroos

Afgifte verklaring praktijkexamen matroos

€ 19,15

Tarief examen sportpatent

Mondeling examen ter verkrijging van het sportpatent

€ 116,40

Tarief sportpatent

Afgifte sportpatent

€ 52,25

Aanvraag verlenging sportpatent in verband met de aan de leeftijd gerelateerde geldigheid van het sportpatent

€ 26,15

Aanvraag uitbreiding sportpatent in verband met een trajectverlenging van het sportpatent

€ 26,15

Tarief administratie

Duplicaat diploma

€ 19,15

Op voorhand keuren van vaartijd.

€ 19,15

Bijlage II. bij artikel 1.3 tarieven Wegenverkeerswet 1994

Eigen verklaring (voor Verklaring van geschiktheid)

€ 25,80

Theorie-examen

Theorie-examen motor (A), personenauto (B) en bromfiets/brommobiel (AM) klassikaal

€ 25,55

Toeslag theorie-examen motor (A), personenauto (B) en bromfiets/brommobiel (AM) individueel

€ 57,45

Toeslag klassikaal theorie-examen Engels

€ 5,50

Praktijkexamen

Bromfiets/brommobiel (AM)

€ 101,00

Motor voertuigbeheersing (A)

€ 54,00

Motor voertuigbeheersing (A1,A2)

€ 54,00

Motor verkeersdeelneming (A)

€ 105,00

Motor verkeersdeelneming (A1, A2)

€ 105,00

Personenauto (B) (ook ingeval Rijopleiding in Stappen)

€ 94,25

Personenauto faalangst (B)

€ 141,00

Aanhangwagen (E bij B)

€ 94,25

Toeslag spoedbehandeling

€ 17,60

Toeslag afroep-praktijkexamen motor (A), personenauto (B),

€ 17,60

Tussentijdse toets

Motor verkeersdeelneming (A)

€ 105,00

Motor verkeersdeelneming (A1, A2)

€ 105,00

Personenauto (B) (ook ingeval Rijopleiding in Stappen)

€ 94,25

Aanhangwagen (E bij B)

€ 94,25

Tarieven nader onderzoek rijvaardigheid

Bromfiets/brommobiel (AM)

€ 119,00

Motorexamen verkeersdeelneming (A)

€ 119,00

Motorexamen verkeersdeelneming (A1, A2)

€ 119,00

Personenauto (B)

€ 115,00

Personenauto faalangst (B)

€ 141,00

Aanhangwagen (E bij B)

€ 115,00

Praktijkexamen C

€ 198,55

Praktijkexamen C1

€ 198,55

Praktijkexamen C1E

€ 198,55

Praktijkexamen D

€ 198,55

Praktijkexamen D1

€ 198,55

Praktijkexamen D1E

€ 198,55

Praktijkexamen E bij C en D

€ 198,55

Toeslag spoedbehandeling

€ 17,60

Toeslag afroep-examen

€ 17,60

Tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid

Motor verkeersdeelneming (A, A1, A2)

€ 119,00

Personenauto (B)

€ 115,00

Aanhangwagen (E bij B)

€ 115,00

Overig

Duplicaat theoriecertificaat

€ 17,60

Administratiekosten restitutie theorie-examen

€ 5,70

Administratiekosten restitutie praktijkexamen

€ 17,60

Administratiekosten restitutie nader onderzoek rijvaardigheid

€ 17,60

Goederenvervoer

Praktijkexamen C

€ 198,55

Praktijkexamen E bij C

€ 198,55

Praktijkexamen C1

€ 198,55

Praktijkexamen C1E

€ 198,55

Theorie RV1 (verkeer & techniek meerkeuzevragen)

€ 32,25

Theorie R2 en V2 (administratie meerkeuzevragen)

€ 32,25

Theorie V3 (adm. case studies)

€ 36,50

Theorie RV1 Light

€ 29,50

Theorie RV1 Plus

€ 24,10

Personenvervoer

Praktijkexamen D

€ 198,55

Praktijkexamen E bij D

€ 198,55

Praktijkexamen D1

€ 198,55

Praktijkexamen D1E

€ 198,55

Theorie RV1 (verkeer & techniek meerkeuzevragen)

€ 32,25

Theorie R2 en V2 (administratie meerkeuzevragen)

€ 32,25

Theorie V3 (administratie case studies)

€ 36,50

Theorie RV1 Light

€ 29,50

Theorie RV1 Plus

€ 24,10

Richtlijn Vakbekwaamheid

Praktijktoetsen uitvoeringstoezicht (per toets)

€ 25,85

Nascholing uitvoeringstoezicht (per cursusdag per kandidaat)

€ 16,55

Eerste certificering onder een registratiecode

€ 240,00

Volgende certificering onder een registratiecode

€ 72,00

Certificering Praktijktoets, per gecertificeerde toetssoort

€ 183,50

Toevoegen van een locatie voor toets besloten terrein

€ 19,15

Administratief tarief, bij wijzigingen van het maximum aantal cursisten of bij kleine wijzigingen in het dagprogramma

€ 19,15

Wijzigingskosten, bij wijzigingen in de inhoud van de cursus of omvangrijke wijzigingen in het lesmethode/lesmateriaal

€ 72,00

Certificering Praktijktrainer Nascholing (RVA en Audit)

€ 822,75

Analyse rijvaardigheid (RVA) Praktijktrainer Nascholing

€ 274,35

Audit Praktijktrainer Nascholing

€ 548,40

Sanctiekosten (oa indien een steekproef geen doorgang kan vinden door omissie van de opleider)

€ 141,65

Vakbekwaamheid ROC modules

€ 15,10

Overig

Toeslag Spoedbehandeling C, D, E bij C of E bij D

€ 17,60

Administratiekosten restitutie theorie-examen CCV

€ 17,60

Administratiekosten restitutie praktijkexamen CCV

€ 17,60

Toeslag overwerkexamen C, D, E bij C of E bij D indien examen op verzoek van de aanvrager wordt afgelegd na 16.00 uur dan wel op zaterdagen:

€ 99,55

Initiële erkenning CCV-D1 opleiding

€ 224,20

Initiële erkenning CCV-D2 opleiding

€ 224,20

Administratiekosten aanvraag duplicaat diploma, certificaat, bewijs van afgifte t.b.v. chauffeursdiploma, omwisselcertificaat/deelcertificaat voor basiskwalificatie/nascholing

€ 19,15

Locatiekeuring inzake examens op locatie

€ 141,65

Bijlage III. bij artikel 1.4 tarieven Wet luchtvaart

De tarieven zijn door de Minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld en luiden als volgt:

Examen ATPL

€ 144,00

Examen CPL

€ 144,00

Examen IR (A/H)

€ 144,00

Examen EIR

€ 144,00

Examen PPL (A/H)

€ 97,00

Examen CPL (FB)

€ 97,00

Bijlage IV. bij artikel 1.5 tarieven Wet milieubeheer

Ondernemersexamens

VIHB – Afvalstoffen

€ 111,90

Individueel (voorlees) examen VIHB – Afvalstoffen

€ 134,30

Administratiekosten

€ 17,60

Administratiekosten aanvraag duplicaat diploma of certificaat en vrijstellingsverzoeken…

€ 19,15

Bijlage V. bij artikel 1.6 tarieven Wet personenvervoer 2000

Theorie Taxichauffeur (TVT)

€ 37,05

Praktijkexamen volledig Taxichauffeur (TVP)

€ 197,20

Praktijkexamen beperkt Taxichauffeur (TVPC)

€ 157,75

Administratiekosten aanvragen taxidiploma op basis van vrijstelling

€ 19,15

Ondernemersexamens

Wegvervoer Taxi

€ 111,90

Individueel (voorlees) examen Wegvervoer Taxi

€ 134,30

Internationaal Bus

€ 111,90

Wegvervoer Bus

€ 111,90

Individueel (voorlees) examen Wegvervoer Bus

€ 134,30

Individueel (voorlees) examen Internationaal Bus

€ 134,30

Personeelsmanagement

€ 111,90

Calculatie

€ 80,15

Financieel Management

€ 80,15

Vrijstelling ondernemersexamen

€ 19,15

Inzage examens meerkeuzevragen

€ 19,15

Inzage examens open vragen

€ 29,00

Individueel (voorlees) examen Calculatie

€ 160,30

Individueel (voorlees) examen Financieel Management

€ 160,30

Individueel (voorlees) examen Bedrijfsmanagement

€ 134,30

Individueel (voorlees) examen Personeelsmanagement

€ 134,30

Administratiekosten

€ 17,60

Administratiekosten aanvraag duplicaat diploma of certificaat en vrijstellingsverzoeken

€ 19,15

Bijlage VI. bij artikel 1.7 tarieven Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen

ADR initieel basis/tank module

€ 54,75

ADR initieel klasse 1/klasse 7 module

€ 43,80

ADR verlenging initieel basis/tank module

€ 54,75

ADR verlenging klasse 1/klasse 7 module

€ 43,80

Vervoer Huishoudelijk Gevaarlijk Afval

€ 69,55

Verlenging vervoer Huishoudelijk Gevaarlijk Afval

€ 69,55

Veiligheidsadviseur, initieel per modaliteit

€ 143,55

Veiligheidsadviseur, verlenging per modaliteit

€ 126,35

Theorie ADR voor leidinggevenden

€ 80,80

Theorie Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen

€ 80,80

Examen Verlenging Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen

€ 80,80

Jaarlijkse bijdrage voor erkenning ADR-opleiding

€ 180,95

Binnenvaart ADN

Basisexamen

€ 98,60

Examen Gas

€ 41,10

Examen Chemie

€ 41,10

Examen Casus Gas

€ 75,35

Examen Casus Chemie

€ 75,35

ADN verklaring (1e afgifte)

€ 54,15

Verlenging ADN verklaring

€ 28,05

Diversen

Administratiekosten

€ 17,60

Administratiekosten aanvraag duplicaat diploma

€ 19,15

Bijlage VII. bij artikel 1.8 tarieven Wet wegvervoer goederen

Ondernemersexamens

Internationaal Goederen

€ 111,90

Bedrijfsmanagement

€ 111,90

Personeelsmanagement

€ 111,90

Wegvervoer Goederen

€ 128,85

Calculatie

€ 80,15

Financieel Management

€ 80,15

Vrijstelling ondernemersexamen

€ 19,15

Inzage examens meerkeuzevragen

€ 19,15

Inzage examens open vragen

€ 29,00

Individueel (voorlees) examen Calculatie

€ 160,30

Individueel (voorlees) examen Financieel Management

€ 160,30

Individueel (voorlees) examen Internationaal Goederen

€ 134,30

Individueel (voorlees) examen Bedrijfsmanagement

€ 134,30

Individueel (voorlees) examen Personeelsmanagement

€ 134,30

Individueel (voorlees) examen Wegvervoer Goederen

€ 134,30

Module wegvervoer goederen minus voertuigmanagement voor bezitters MBO diploma Opslag en Vervoer (MOV) met crebonummer 91870

€ 92,60

   

Administratiekosten

€ 17,60

Administratiekosten aanvraag duplicaat diploma of certificaat en vrijstellingsverzoeken…

€ 19,15

Bijlage VIII. bij artikel 1.9 tarieven Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Theorie Chauffeur sierteelt vervoer

€ 48,70

Theorie Veetransport

€ 75,10

Theorie Pluimveetransport

€ 75,10

Theorie Chauffeur geconditioneerd vervoer, productkennis en voedselveiligheid

€ 90,15

Theorie Chauffeur geconditioneerd vervoer, koeltechniek

€ 90,15

Theorie Chauffeur geconditioneerd vervoer, sierteelt

€ 90,15

Theorie- en praktijkexamen Chauffeur lange zware voertuigen

€ 331,95

Verlengen certificaat chauffeur lange zware voertuigen

€ 19,15

Theorie Transportbegeleider

€ 48,70

   

Praktijkexamen Taxichauffeur in Amsterdam (TAP)

€ 197,20

Theorie Taxichauffeur in Amsterdam (TAT)

€ 77,35

Verlengingsexamen (TAPV)

€ 197,20

Vakbekwaamheidexamen taxichauffeur, sociale vaardigheden

€ 100,15

Vakbekwaamheidexamen taxichauffeur, doelgroepenvervoer

€ 182,55

Theorie Directiechauffeur CCV-D1

€ 65,85

Aanvragen certificaat CCV-D1 hercertificering

€ 19,15

Praktijkexamen Directiechauffeur CCV-D1

€ 199,15

Registratie Directiechauffeur D1 opleidingsdag

€ 16,55

Praktijkexamen Directiechauffeur CCV-D2

€ 340,00

Registratie Directiechauffeur D2 opleidingsdag

€ 16,55

Examen Touringcarvervoer Nationaal

€ 69,55

Examen Touringcarvervoer Internationaal

€ 104,45

Praktijkexamen Huisartsenchauffeur, algemene rijvaardigheid

€ 214,50

Praktijkexamen Huisartsenchauffeur, bijzondere rijvaardigheid

€ 91,05

Bemanning loodsboten

€ 77,30

Profcheck

€ 6.307,65

Rijvaardigheidsanalyse, per dag

€ 995,40

Externe trainingen (rijscholen)

€ 822,95

Onbenutte capaciteit examens op locatie van opleiders

Schriftelijke examens TOP

€ 9,60

Mondelinge theorie examens Taxichauffeur, sociale vaardigheden

€ 42,45

Mondelinge theorie examens Touringcarvervoer

€ 38,15

Praktijkexamen C, D, E bij C of E bij D, Taxi

€ 171,55

Praktijkexamen Directiechauffeur CCV-D1

€ 171,55

Praktijkexamen Directiechauffeur CCV-D2

€ 198,55

Praktijkexamen lange zware voertuigen (LZV)

€ 198,55

Theorie heftruck vakbekwaamheid

€ 9,60

Praktijkexamen heftruck vakbekwaamheid

€ 24,85

Voorleesexamens

Toeslag voorleesexamens voor lang examen

€ 50,00

Toeslag voorleesexamens voor kort examen

€ 30,00

Intern transport

Theorie Heftruck-/reachtruckchauffeur

€ 53,05

Praktijkexamen Heftruck-/reachtruckchauffeur

€ 71,70

Veiligheidscertificaat Heftruck-/reachtruckchauffeur

€ 18,95

Theorie Chauffeur containerheftruck

€ 55,90

Praktijkexamen Chauffeur containerheftruck

€ 71,75

Theorie Chauffeur reachstacker

€ 55,90

Praktijkexamen Chauffeur reachstacker

€ 71,75

Theorie Chauffeur terminaltrekker

€ 55,90

Praktijkexamen Chauffeur terminaltrekker

€ 71,75

Logistiek

Theorie Logistiek medewerker

€ 90,15

Theorie Logistiek teamleider

€ 90,15

Theorie Logistiek Supervisor 1 (Algemeen Management)

€ 134,10

Theorie Logistiek Supervisor 2 (Warehouse/Magazijn)

€ 215,40

Examen Douanezaken (mondeling)

€ 83,80

Theorie Planner wegtransport, per examenvak

€ 69,80

Theorie Assistant expediteur

€ 147,35

Verhuizen

Theorie Assistent verhuizer

€ 47,95

Praktijkexamen Assistent verhuizer

€ 113,30

Theorie Inboedelverhuizer

€ 47,95

Praktijkexamen Inboedelverhuizer

€ 113,30

Examen Voorman Inboedelverhuizer, per case

€ 80,85

Examen Taxateur inboedelverhuizer

€ 113,30

Theorie Projectverhuizer

€ 47,95

Praktijkexamen Projectverhuizer

€ 113,30

Aanvullende module theorie Projectverhuizer

€ 47,95

Examen Voorman Projectverhuizer, per case

€ 80,85

Examen Projectleider projectverhuizingen, managementvaardigheden

€ 80,85

Examen Projectleider projectverhuizingen, projectmatig werken

€ 80,85

Diversen

Entreegeld nieuwe opleider

€ 297,00

Entreegeld franchisegever (nieuwe opleider)

€ 297,00

Entreegeld franchisenemer (nieuwe opleider)

€ 27,30

Administratiekosten overdracht opleider

€ 35,50

Jaarlijkse bijdrage opleiders

€ 27,30

   

Extra steekproef Veiligheidscertificaat heftruck

€ 141,65

Jaarlijkse audit voor behoud erkenning CCV-D1 opleiding

€ 448,40

Inzage examens (m.u.v. ondernemers- en luchtvaartexamens)

€ 34,75

Bezwaarprocedure inschrijvingsovereenkomst opleiders

€ 106,00

Omwisselen certificaat veetransport

€ 5,50

   

Toeslag theorie-examen afnemen in penitentiaire of gesloten inrichting

€ 347,65

Administratiekosten

€ 17,60

Administratiekosten aanvraag duplicaat diploma of certificaat

€ 19,15

Terug naar begin van de pagina