Tijdelijk mandaat CBR (juli 2015)

[Regeling vervallen per 01-07-2016.]
Geldend van 10-07-2015 t/m 30-06-2016

Tijdelijk mandaat CBR (juli 2015)

De directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (het CBR),

verleent hiermee tijdelijk mandaat aan en machtigt:

De stukken die op grond van het mandaat worden afgedaan en ondertekend door de teammanager Vorderingen worden gesteld op briefpapier van het CBR. Zij vermelden aan het slot: ‘De algemeen directeur van het CBR, namens deze,’ gevolgd door de handtekening, de naam van de betrokken functionaris en de functieaanduiding.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt bij een latere dagtekening van de Staatscourant dan 1 juli 2015 terug tot en met 1 juli 2015. Dit besluit vervalt op 1 juli 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Rijswijk, 29 juni 2015

De directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen,

S.M. Zijderveld

algemeen directeur CBR

R.A.L. Verstraeten

financieel directeur CBR

Terug naar begin van de pagina