Besluit subsidieplafond SWOV 2017

[Regeling vervalt per 01-01-2019.]
Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Besluit subsidieplafond SWOV 2017

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Subsidieregeling Stichting SWOV 2014;

Besluit:

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,

De Directeur-Generaal Bereikbaarheid,

M. Frequin

Terug naar begin van de pagina