Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2016

[Regeling materieel uitgewerkt per 19-02-2018.]
Geldend van 19-02-2016 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 19-02-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina