Aanwijzingsbesluit SVWN

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 26 juni 2015, nr. 2015-0000319404 tot aanwijzing van de onafhankelijke instantie, bedoeld in artikel 53a, eerste lid, van de Woningwet (Aanwijzingsbesluit Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) wordt aangewezen als de onafhankelijke instantie als bedoeld in artikel 53a, eerste lid, van de Woningwet.

Artikel 2. Evaluatie

De Minister voor Wonen en Rijksdienst evalueert 4 jaar na inwerkingtreding van dit besluit de doeltreffendheid en effecten daarvan in de praktijk.

Artikel 3. Intrekken aanwijzing

  • 2 Na intrekking van aanwijzing worden de gegevens omtrent de uitgevoerde en in uitvoering zijnde visitaties aan een eventuele nieuwe onafhankelijke instantie overgedragen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden verzonden aan SVWN.

‘s Gravenhage, 26 juni 2015

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina