Regeling vergoeding telecommunicatievoorzieningen Agentschap Telecom BES 2015

Geldend van 17-02-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 februari 2016, nr. WJZ/15182766, houdende regels omtrent de vergoeding voor de kosten van de bemoeiing met betrekking tot de in artikel 31 van de Wet telecommunicatievoorzieningen BES genoemde werkzaamheden en diensten (Regeling vergoeding telecommunicatievoorzieningen Agentschap Telecom BES 2015)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 31 van de Wet telecommunicatievoorzieningen BES;

Besluit:

Artikel 2

Als vergoedingen worden vastgesteld de vergoedingen die zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlagen I en II.

Artikel 3

  • 1 Voor de kosten van de bemoeiingen met betrekking tot werkzaamheden en diensten die niet zijn genoemd in de bij deze regeling behorende bijlagen I en II, is een vergoeding verschuldigd die wordt vastgesteld op grond van een uurtarief van USD 116.

  • 2 Bij onregelmatigheid of overwerk kan de vergoeding, bedoeld in de bijlagen I en II, worden verhoogd met een toeslag van 30% voor onregelmatigheid of 50% voor overwerk.

Artikel 5

Op werkzaamheden of diensten die zijn verricht vóór het kalenderjaar 2015 blijft het recht van toepassing zoals dat ten tijde van verrichting van die werkzaamheden of diensten gold.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding telecommunicatievoorzieningen Agentschap Telecom BES 2015.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 februari 2016

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Bijlage I. , behorende bij artikel 2 van de Regeling vergoedingen telecommunicatievoorzieningen Agentschap Telecom BES 2015

Toelichting tabel:

I = eenmalige vergoeding voor de uitvoering

II = vergoeding voor het toezicht

 

I

II

 

USD

USD

I

 

OMROEP

 

1

Radio-omroep

   

FM radio-omroep

USD 112

USD 1.676 per frequentie per jaar

   

steunzender voor FM radio-omroep ander eilandgebied

 

USD 1.676 per frequentie per jaar

   

steunzender voor FM radio-omroep hetzelfde eilandgebied andere frequentie

 

USD 1.676 per frequentie per jaar

   

FM radio-omroep op kabel

USD 112

USD 838 per station per frequentie per jaar

   

AM radio-omroep

USD 112

USD 1.676 per frequentie per jaar

   

Korte golf radio-omroep

USD 112

USD 2.794 per zender per jaar

   

DAB (Digital Audio Broadcasting Terrestial)

USD 112

USD 447 per MHz per jaar

   

Satelliet grondstation voor radio-omroep

USD 112

USD 3.352 per inrichting per jaar

   

Satelliet radio

USD 112

USD 6 per eenheid per jaar

   

STL vaste of mobiele radio-omroep verbinding

 

USD 279 per frequentie per jaar

   

Laagvermogen zendinrichting voor personal broadcasting

USD 112

USD 279 per frequentie per jaar

 

2

Digitale televisieomroep

   

DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestial)

USD 112

USD 447 per MHz per jaar

   

DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestial)

 

USD 6 per aangesloten abonnee per jaar

   

Vaste televisie radiolink verbinding

 

Zie bijlage 2

   

Satelliet grondstation voor televisieomroep

USD 112

USD 6.704 per inrichting per jaar

 

3

Draadomroepinrichting

   

Betaal-TV inrichting (draadloos / kabeltelevisie)

USD 112

USD 1.379 per jaar

   

Betaal-TV draadloos (MMDS)

 

USD 838 per frequentie per jaar

   

Per abonnee voor draadomroep

 

USD 6 per jaar

   

Draadomroep en datadiensten per abonnee

 

USD 14 per jaar

   

Vaste televisie radiolink verbinding

 

Zie bijlage 2

   

Satelliet grondstation voor televisieomroep

USD 112

USD 6.704 per inrichting per jaar

II

 

SCHEEPVAART

 

1

Zend- ontvanginrichtingen ten behoeve van de scheepvaart

   

Beperkte kuststations ten behoeve van bevoorrading en reparatie van schepen en havenactiviteiten

USD 112

USD 838 per kanaal per jaar

   

Kuststations ten behoeve van veiligheid

USD 112

USD 670 per kanaal per jaar (eigen kanaal)

   

Kuststations ten behoeve van pleziervaartuigen

USD 112

USD 335 per kanaal per jaar

   

VHF beperkt kuststations ten behoeve van vissershavens en natuurgebieden

USD 112

USD 168 per jaar

   

VHF beperkt kuststation voor commerciële doeleinden

USD 112

USD 838 per kanaal per jaar

   

HF beperkt kuststation voor commerciële doeleinden

USD 112

USD 1.397 per kanaal per jaar

 

2

Scheepsradiomachtigingen

   

Voorlopige zendmachtiging

USD 168

 
   

Definitieve machtiging schepen

USD 112

 
   

Definitieve machtiging pleziervaartuigen

USD 112

 
   

Wijziging van bijlage van machtiging (apparatuurlijst)

USD 112

 
   

Radio elektrische zendinrichting aan boord van vaartuigen (inclusief reserve-apparatuur)

 

USD 28 per inrichting per jaar

   

Satelliet grondstation aan boord van vaartuigen

 

USD 56 per inrichting per jaar

III

 

LUCHTVAART

 

1

Grondstations

   

Algemeen en plaatselijk luchtverkeer met leiding

USD 112

USD 838 per frequentie per jaar

   

Algemeen en plaatselijk luchtverkeer zonder leiding (met vluchtinformatie)

USD 112

USD 559 per frequentie per jaar

   

Ten behoeve van luchtvaartmaatschappijen, VHF (air-to-ground)

USD 112

USD 838 per frequentie per jaar

   

Ten behoeve van luchtvaartmaatschappijen HF (air-to-ground)

USD 112

USD 1.397 per frequentie per jaar

   

Ten behoeve van bijzondere luchtvaartnavigatie- en luchtvaartfrequentiebanden (VOR)

USD 112

USD 559 per frequentie per jaar

   

Radar installatie voor luchtvaart gebruik

USD 112

USD 168 per frequentie per jaar

   

Radio elektrische zend- ontvanginrichting aan boord van luchtvaartuigen

 

USD 67 per inrichting per jaar

   

HF frequentie (LDOC)

USD 112

USD 838 per zendinrichting per jaar

IV

 

VASTE RADARINSTALLATIE

 

1

Vaste radar installatie voor meteorologisch gebruik

USD 112

USD 168 per zendinrichting per jaar

V

 

EXPLOITATIE DATADIENSTEN

 

1

(Radio-oproep, radio-alarmering/beveiliging, radio-afstandbesturing, telemetrie, monitoring, tracking, messaging)

   

Machtiging

USD 112

USD 335 per frequentie per eiland per jaar

   

Toezicht gebruik apparatuur

 

USD 11 per jaar per eenheid

   

Zend- ontvanginrichting (repeaters)

 

USD 28 per inrichting per maand

 

2

Radio-oproep (voice paging)

   

Machtiging

USD 112

USD 335 per frequentie per eiland per jaar

   

Toezicht gebruik apparatuur

 

USD 11 per jaar per eenheid

 

3

MSS (Mobile Satellite Services) datadiensten

   

Machtiging

USD 112

USD 2.794 per jaar

   

Toezicht gebruik apparatuur

 

USD 11 per jaar per eenheid

VI

 

RADIOCOMMUNICATIE (gesloten netten)

 

1

Exploitatie Radiocommunicatie (gesloten netten)

   

Machtiging trunking / community repeater

USD 112

USD 335 per kanaal per eiland per jaar

   

Voor elk basisstation

 

USD 3 per eenheid per maand

   

Voor elk mobiel station

 

USD 3 per eenheid per maand

   

Voor elk portofoon

 

USD 3 per eenheid per maand

 

2

Mobilofoon (gesloten netten)

   

Machtiging mobilofoon

USD 112

 
   

Portofoon / mobilofoon / basisstation/repeater

 

USD 28 per frequentie per maand

   

Alarm per abonnee

 

USD 2 per maand

 

3

Radio communicatie van beperkte aard (gesloten netten)

   

Beperkt bereik

 

USD 34 per apparaat eenmalig

VII

 

EXPLOITATIE TELEFONIEDIENSTEN (Openbare netten)

 

1

Vaste draadloze telefonie verbindingen (openbare netten)

   

Vaste radio verbindingen

 

Zie bijlage 2

   

Wimax en andere toepassingen / 3e Generatie

 

USD 6.704 MHz per jaar

   

Fixed Wireless Access en andere toepassingen / 2e Generatie

 

USD 3.352 MHz per jaar

VIII

 

DRAADLOZE DATA VERBINDINGEN (WIFI en dergelijke)

 

1

Machtiging

USD 112

 
   

Draadloze 'Back bone' frequenties draadloze netwerken

 

Zie bijlage 2

   

Draadloze point to point/point-to-multipoint access frequenties draadloze netwerken

 

USD 34 per abonnee per jaar

 

2

Radioverbindingen

   

Zend- en ontvanginrichting voor lokaal, interinsulair en internationaal verkeer

USD 112

Zie bijlage 2

IX

 

INRICHTING VOOR INDUSTRIËLE, WETENSCHAPPELIJKE EN MEDISCHE DOELEINDEN

 

1

Machtiging

USD 112

USD 140 per inrichting per jaar

X

 

VERVAARDIGING, HANDEL, EXPORT, REPARATIE EN INSTALLATIE PER VESTIGING

   

Beproevingsdoeleinden

USD 112

USD 140 per jaar

   

Laagvermogenschakelingen: draadloze microfoons, telefoontoestellen en muziekinstrumenten, mobiele telefoons, alarmsystemen, speelgoed, diverse vormen van afstandbesturing, zoals audiovisuele apparatuur, toegangshekken en dergelijke, modelvliegtuigen, -vaartuigen en -voertuigen.

 

USD 56 per jaar

   

Radiocommunicatie apparatuur

USD 112

USD 279 per jaar

   

Leveren en verhuren dan wel op andere wijze ter beschikking stellen van radio-elektrische zend- ontvangapparatuur

USD 112

USD 279 per jaar

   

Satelliet ontvangstapparatuur

 

USD 6 per eenheid per jaar

XI

 

MUSEUMZENDINRICHTINGEN

   

Machtiging

USD 112

 

XII

 

RADIOAMATEUR

   

Machtiging radioamateur lokaal

USD 56

USD 14 per jaar

   

Machtiging radioamateur gast

 

USD 56 per jaar

   

Speciale evenementen

 

USD 56 per evenement

   

Vereniging

USD 112

USD 28 per jaar

   

Onderwijs

USD 112

USD 28 per jaar

XIII

 

HET VERLENEN VAN EEN ONTHEFFING EN HET TOEZICHT OP DE NALEVING

   

Bemoeiingen verlenen ontheffing

USD 112

 
   

Voor de toezicht waarvoor ontheffing geldt

 

Zie bijlage 2

XIV

 

KEURING VAN RADIO-ELEKTRISCHE INRICHTINGEN

   

Pleziervaartuigen

 

USD 14 per inrichting per keuring

   

Zendinrichting aan boord van vaartuigen

 

USD 14 per inrichting per keuring

   

Draagbaar VHF zendinrichting aan boord van vaartuigen

 

USD 6 per inrichting per keuring

   

Zendinrichting ten behoeve van kuststations (openbaar en beperkt)

 

USD 14 per inrichting per keuring

   

Zendinrichting ten behoeve van luchtvaart

 

USD 14 per zendapparaat (geen portofoon) per keuring

   

Mobiele satelliet verbinding

 

USD 14 per inrichting per keuring

   

Vaste satelliet radioverbinding

 

USD 140 per inrichting per keuring

   

Vaste radioverbindingen (microwave)

 

USD 56 per inrichting per keuring

   

Radioapparatuur en randapparatuur ten behoeve van werkplaats van ondernemers

 

USD 56 per werkplaats per keuring

   

Oproepzender

 

USD 28 per inrichting per keuring

   

Basisstations ten behoeve van mobilofoon systemen

 

USD 14 per eenheid per keuring

   

Repeater ten behoeve van mobilofoon systemen

 

USD 14 per repeater per keuring

   

Mobiele communicatie netwerken (trunking, community repeater)

 

USD 14 per repeater per keuring

   

Draagbaar zendinrichting en mobiele zendinrichtingen

 

USD 6 per apparaat per keuring

XV

 

KEURING TELECOMMUNICATIE-INFRASTRUCTUUR

 

1

Mobiele telefonie

   

Radio base stations ten behoeve van mobiele telefoon, WLL, Wireless Internet inrichting

 

USD 140 per inrichting (zendlocatie) per keuring

   

Repeaters ten behoeve van mobiele telefoon inrichting

 

USD 140 per repeater per keuring

   

Switch, centrale

 

USD 1.397 per centrale per keuring

   

Drive test

 

USD 1.955 per inrichting (zendlocatie) per keuring

 

2

Lange afstand telefonie

   

Centrale

 

USD 1.397 per centrale per keuring

   

Drive test

 

USD 1.955 per inrichting (zendlocatie) per keuring

 

3

Vaste telefonie

   

Centrale

 

USD 1.397 per centrale per keuring

   

Drive test

 

USD 1.955 per inrichting (zendlocatie) per keuring

XVI

 

KEURING VAN DRAADOMROEP- EN KABELINRICHTINGEN

   

Radiostation

 

USD 279 per inrichting per keuring

   

Televisiestation

 

USD 279 per inrichting per keuring

   

Kabeltelevisiestation

 

USD 1.397 per inrichting per keuring

   

Draadloos kabeltelevisie station

 

USD 1.397 per inrichting per keuring

   

Drive test

 

USD 1.955 per inrichting per keuring

   

Repeater, trunk en line extender amplifiers

 

USD 14 per apparaat

XVII

 

KEURING VAN INTERNE NETTEN

   

Bewijs van goedkeuring voor het keuren van interne netten

 

USD 112 voor de eerste 10 aansluitpunten per keuring

   

Voor elk additioneel aansluitpunt

 

USD 1 per aansluitpunt per keuring

   

Speelgoed 1 modelbesturing

 

USD 14 per model (verklaring van toelating) per keuring

   

Radio elektrische zend- en ontvangapparatuur

 

USD 28 per model eenmalig per keuring

   

Randapparatuur

 

USD 28 per model eenmalig per keuring

XVIII

 

VERKLARING VAN TOELATING

   

Laagvermogenschakeling

 

USD 14 per model (verklaring van toelating)

   

Speelgoed / modelbesturing

 

USD 14 per model (verklaring van toelating)

   

Radio elektrische zend- en ontvangapparatuur

 

USD 28 per model (verklaring van toelating)

XIX

 

BEHANDELING VAN KLACHTEN OVER STORING OF BELEMMERING

   

Storing / belemmering

 

USD 14 per uur

XX

 

ERKENNING VAN TESTINSTELLINGEN

   

Erkennen van testinstellingen

USD 1.006

 

XXI

 

RADIO-EXAMENS

 

1

Scheepvaart

   
   

VHF marifoniecertificaat

USD 28

 
   

Beperkt certificaat maritieme radiocommunicatie

USD 56

 
   

Algemeen certificaat maritieme radiocommunicatie

USD 84

 
   

Kopie behaalde certificaat

USD 14

 
 

2

Luchtvaart

   
   

Air to ground (op company frequency)

USD 28

 
 

3

Radioamateur

   
   

Machtiging A, B, C, F of N Radiotechniek en voorschriften

USD 42

 

Bijlage II. , behorende bij artikel 2 van de Regeling vergoedingen telecommunicatievoorzieningen Agentschap Telecom BES 2015

Jaartarieven digitale lokale radioverbindingen, digitale inter-eilandelijke en digitale internationale radio-, straal- en satellietverbindingen. Voor het toezicht op deze vaste verbindingen gelden per bandbreedte en frequentieband de volgende bedragen:

 

Frequentieband

Bandbreedte

<12 GHz

12 – 24,5 GHz

24,5 – 39,5 GHz

> 39,5 GHz

< 1 MHz

USD 255,00

USD 210,00

USD 170,00

USD 130,00

1 – 10MHz

USD 460,00

USD 340,00

USD 240,00

USD 150,00

10 – 25 MHz

USD 830,00

USD 545,00

USD 340,00

USD 170,00

25 – 50 MHz

USD 1.490,00

USD 870,00

USD 470,00

USD 185,00

50 – 150 MHz

USD 2.680,00

USD 1.390,00

USD 660,00

USD 195,00

>150 MHz

N/A

USD 2.230,00

USD 920,00

USD 200,00

Terug naar begin van de pagina