Besluit voorbehoud auteursrecht logo

Geldend van 20-02-2016 t/m heden

Besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens van 4 februari 2016 inzake voorbehoud auteursrecht logo

Autoriteit Persoonsgegevens,

Gelet op artikel 15b van de Auteurswet;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De Autoriteit Persoonsgegevens (onderdeel van de Staat der Nederlanden) maakt ten aanzien van het auteursrecht op het logo van de Autoriteit Persoonsgegevens een voorbehoud als bedoeld in artikel 15b van de Auteurswet.

  • 2 Een afbeelding van het logo is als bijlage bij dit besluit opgenomen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum publicatie in de Staatscourant.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Autoriteit Persoonsgegevens,

J. Kohnstamm

Voorzitter

Bijlage bij het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens van 4 februari 2016 inzake voorbehoud auteursrecht logo

Bijlage 256653.png
Terug naar begin van de pagina