Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de biologische teelt van appel en peer tegen schurft, 2016

[Regeling vervallen per 29-07-2016.]
Geldend van 01-04-2016 t/m 28-07-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 9 februari 2016, nr. 16009225, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de biologische teelt van appel en peer tegen schurft (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de biologische teelt van appel en peer tegen schurft 2016)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 29-07-2016]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van VitiSan ter bescherming van de biologische teelt van appel en peer tegen schurft (Venturia spp).

Artikel 2

[Vervallen per 29-07-2016]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 29-07-2016]

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2016 en vervalt op 29 juli 2016.

Artikel 4

[Vervallen per 29-07-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de biologische teelt van appel en peer tegen schurft, 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Bijlage Wettelijk gebruiksvoorschrift VitiSan

[Vervallen per 29-07-2016]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 29-07-2016]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 29-07-2016]

Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden

Appel

gewasbehandeling

Appelschurft1

0,50%

7,5 kg/ha

6 toepassingen per 12 maanden

45 kg/ha

3

Peer

gewasbehandeling

Perenschurft2

0,50%

7,5 kg/ha

6 toepassingen per 12 maanden

45 kg/ha

3

1 Venturia inaequalis

2 Venturia pyrina

  • Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden.

  • Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Terug naar begin van de pagina