Ondermandaatregeling OCW DUS-I

[Regeling vervallen per 23-07-2016.]
Geldend van 11-02-2016 t/m 30-06-2016

Besluit van de kwartiermaker van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van 4 februari 2016, nr. WJZ/888609, houdende de vaststelling van de Ondermandaatregeling OCW DUS-I (Ondermandaatregeling OCW DUS-I)

De kwartiermaker van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen,

Gelet op artikel 2 van het Mandaatbesluit OCW DUS-I;

Besluit:

Artikel 1. Ondermandaat DUS-I

[Vervallen per 23-07-2016]

Aan de middenmanager OCW subsidies wordt ondermandaat verleend ten aanzien van alle aangelegenheden die behoren tot zijn werkterrein.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 23-07-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2016.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 23-07-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Ondermandaatregeling OCW DUS-I.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De kwartiermaker van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen,

P. Terlouw

Terug naar begin van de pagina