Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7.8

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect
  Artikel: 10
 2. Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN
  Artikel: 11
 3. Besluit vaststelling beleidskader SLOA
  Bijlage: bijlage
 4. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3
 5. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
 6. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Artikel: 8.6
 7. Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019–2023
  Artikel: 10
 8. Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg
  Artikel: 8
 9. Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo
  Artikel: 10
 10. Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional
  Artikel: 2
 11. Subsidieregeling NIPT
  Artikelen: 2, 10
 12. Subsidieregeling Tel mee met Taal
  Artikel: 15
 13. Subsidieregeling andere eindtoetsen PO
  Artikel: 1a
 14. Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018–2021
  Artikel: 2
 15. Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen
  Artikel: 11
 16. Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
  Artikel: 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

 1. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
  Artikel 2
 2. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Artikel 9.1
 3. Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2018
  Artikel 2
 4. Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden
  Artikel 2
 5. Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019–2020
  Artikel 2
 6. Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen
  Artikel 9

Verwijzingen naar Paragraaf 7.2

  Terug naar begin van de pagina