Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5.1

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Subsidieregeling NIPT
  Artikel: 2
 2. Subsidieregeling PrEP
  Artikel: 2
 3. Subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg
  Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Subsidieregeling Tel mee met Taal
  Artikel 13
 2. Regeling specifieke uitkering stimulering sport
  Artikel 3
 3. Subsidieregeling veelbelovende zorg
  Artikel 1.2
 4. Stimuleringsregeling E-health Thuis
  Artikel 10
 5. Regeling Sportakkoord 2020–2022
  Artikel 3
Terug naar begin van de pagina