Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.4

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Artikel: 1.1
 2. Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo
  Artikel: 2
 3. Regeling open en online hoger onderwijs 2018–2022
  Artikel: 6
 4. Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo
  Artikel: 6
 5. Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector
  Artikel: 7
 6. Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs
  Artikel: 6
 7. Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs
  Artikelen: 5, 13
 8. Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo
  Artikel: 10
 9. Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen extra tranche 2017
  Artikel: 5
 10. Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022
  Artikel: 3.3
 11. Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018–2021
  Artikel: 2
 12. Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen
  Artikel: 5
 13. Subsidieregeling preventiecoalities
  Artikel: 8
 14. Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
  Artikel: 6
 15. Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021
  Artikel: 9
 16. Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2018
  Artikel: 2
 17. Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019–2020
  Artikel: 2
 18. Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020–2023
  Artikel: 1.6
 19. Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
  Artikel: 3
 20. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
  Artikel: 2
 21. Tijdelijke subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk 2019
  Artikel: 7
Terug naar begin van de pagina