Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk694813
IdentificatienummerBWBR0037603
Rechtsgebieden Cultureel recht
Onderwijsrecht
OverheidsthemaCultuur, sport, vrije tijdOnderwijs en wetenschap

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet
 2. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
 3. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
 4. Besluit vaststelling beleidskader SLOA
 5. Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020
 6. Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021
 7. Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo
 8. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening 2018
 9. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring sportevenementen 2019–2020
 10. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring transparantie over de kwaliteit van zorg 2019
 11. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional
 12. Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten
 13. Besluit vaststelling beleidsregels inzake de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland
 14. Besluit vaststelling Beleidsregels subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs
 15. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëren eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties 2018 en intrekking Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties
 16. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
 17. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale zorgnetwerken abr
 18. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 2
 19. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3
 20. Besluit vaststelling beleidsregels vrijroosteren leraren 2017–2019
 21. Regeling open en online hoger onderwijs 2018–2022
 22. Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019–2023
 23. Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo
 24. Regeling subsidie zij-instroom
 25. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
 26. Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo
 27. Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
 28. Stimuleringsregeling E-health Thuis
 29. Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs
 30. Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo
 31. Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo
 32. Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg
 33. Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen extra tranche 2017
 34. Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs
 35. Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022
 36. Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen
 37. Subsidieregeling instructeursbeurs mbo
 38. Subsidieregeling Internationalisering po en vo
 39. Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden
 40. Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs
 41. Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
 42. Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen
 43. Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs
 44. Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs
 45. Subsidieregeling Tel mee met Taal
 46. Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo
 47. Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs
 48. Subsidieregeling werkdrukvermindering
 49. Wijzigingsregeling Regeling subsidie zij-instroom 2017 (aanwijzen trainingsprogramma, vaststellen nieuwe aanvraagtermijn trainingsprogramma’s en vaststellen regels in geval een zij-instromer het dienstverband beëindigt)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet
  Artikel: 1
 2. Besluit vaststelling Beleidsregels subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs
  Artikel: 2
  Bijlage: Beleidsregels subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs
 3. Besluit vaststelling beleidskader SLOA
  Artikel: 3
  Bijlage: bijlage
 4. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
  Bijlage: bijlage
 5. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
 6. Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020
  Bijlage: behorende bij het Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020
 7. Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021
  Bijlage: behorende bij het Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021
 8. Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo
  Artikel: 2
  Bijlage: behorende bij het Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo
 9. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional
 10. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening 2018
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
 11. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring sportevenementen 2019–2020
  Bijlage: bijlage
 12. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring transparantie over de kwaliteit van zorg 2019
  Bijlage: bijlage
 13. Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten
  Bijlage: Beleidskader instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten
 14. Besluit vaststelling beleidsregels inzake de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland
  Bijlage: bijlage
 15. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëren eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties 2018 en intrekking Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties 2018 en intrekking van het Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties
 16. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 2
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 2
 17. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3
 18. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
  Bijlage: Bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
 19. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale zorgnetwerken abr
  Bijlage: bijlage
 20. Besluit vaststelling beleidsregels vrijroosteren leraren 2017–2019
  Bijlage: behorende bij het Besluit vaststelling beleidsregels vrijroosteren leraren 2017–2019
 21. Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019–2023
  Artikelen: 2, 8
 22. Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo
  Artikel: 2
 23. Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018-2019
  Artikel: 2
 24. Regeling heroïnebehandeling
  Artikel: 1a
 25. Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019–2022
  Artikel: 2
 26. Regeling lente- en zomerscholen vo
  Artikel: 3
 27. Regeling open en online hoger onderwijs 2018–2022
  Artikelen: 2, 10
 28. Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging
  Artikel: 5
 29. Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022
  Artikelen: 6, 29
 30. Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017
  Artikel: 1.2
 31. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv mbo
  Artikel: 4
 32. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo
  Artikel: 4
 33. Regeling specifieke uitkering stimulering sport
  Artikel: 3
 34. Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo
  Artikel: 2
 35. Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo
  Artikelen: 1.1, 1.3
 36. Regeling subsidie zij-instroom
  Artikel: 3
 37. Regeling subsidieverstrekking SBB
  Artikelen: 2, 7
 38. Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen
  Artikelen: 2, 7
 39. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
  Artikel: 2
 40. Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo
  Artikel: 2
 41. Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
  Bijlage: bij de Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
 42. Stimuleringsregeling E-health Thuis
  Artikel: 9
 43. Stimuleringsregeling Wonen en Zorg
  Artikel: 1.2
 44. Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020
  Artikel: 2
 45. Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs
  Artikel: 2
 46. Subsidieregeling NIPT
  Artikel: 2
 47. Subsidieregeling NODOK 2019–2023
  Artikel: 2
 48. Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2015–2019
  Artikel: 1a
 49. Subsidieregeling PrEP
  Artikel: 2
 50. Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs
  Artikel: 1
 51. Subsidieregeling Tel mee met Taal
  Artikelen: 1, 2
 52. Subsidieregeling abortusklinieken
  Artikel: 1a
 53. Subsidieregeling andere eindtoetsen PO
  Artikel: 1a
 54. Subsidieregeling borstprothesen transvrouwen
  Artikel: 2
 55. Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs
  Artikel: 2
 56. Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo
  Artikel: 3
 57. Subsidieregeling donatie bij leven
  Artikel: 1a
 58. Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo
  Artikel: 1
 59. Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen
  Artikel: 2
 60. Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg
  Artikel: 2
 61. Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen extra tranche 2017
  Artikel: 2
 62. Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022
  Artikelen: 1.1, 1.2
 63. Subsidieregeling huisvesting gesloten jeugdhulp 2015
  Artikel: 6a
 64. Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen
  Artikelen: 1, 2
 65. Subsidieregeling instructeursbeurs mbo
  Artikel: 2
 66. Subsidieregeling kanker & werkzoekenden
  Artikelen: 1, 2
 67. Subsidieregeling kansen voor alle kinderen 2017
  Artikel: 3
 68. Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019
  Artikel: 2
 69. Subsidieregeling lerarenbeurs
  Artikel: 2
 70. Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
  Artikel: 2
 71. Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar
  Artikelen: 1, 2
 72. Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant
  Artikel: 1a
 73. Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden
  Artikelen: 1, 2
 74. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg
  Artikel: 1a
 75. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2016
  Artikel: 1a
 76. Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs
  Artikel: 2
 77. Subsidieregeling publieke gezondheid
  Artikel: 1a
 78. Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
  Artikelen: 1, 2
 79. Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2018
  Artikelen: 1, 2
 80. Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019–2020
  Artikelen: 1, 2
 81. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1a
 82. Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020–2023
  Artikel: 1.2
 83. Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
  Artikel: 3
 84. Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo
  Artikel: 2
 85. Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg
  Artikel: 1a
 86. Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs
  Artikel: 2
 87. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
  Artikel: 2
 88. Subsidieregeling werkdrukvermindering
  Artikel: 2
 89. Tijdelijke subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk 2019
  Artikelen: 1, 2
 90. Tijdelijke subsidieregeling experimenten meer werk voor vijftigplussers
  Artikelen: 1, 2
Terug naar begin van de pagina