Regeling tarief notificatie medische hulpmiddelen

Geraadpleegd op 22-06-2024.
Geldend van 26-05-2021 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 december 2015, kenmerk 878144-144815-GMT, houdende vaststelling en wijziging van tarieven op het terrein van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen (Regeling tarief notificatie medische hulpmiddelen)

Artikel 1. Notificatie medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica

Voor de verwerking van de notificatie, bedoeld in artikel 5, eerste en tweede lid, van het Besluit medische hulpmiddelen, en artikel 4, eerste lid, van het Besluit in-vitro diagnostica, is de persoon of de fabrikant die notificeert een vergoeding van € 200,– verschuldigd. Voor zover de artikelen 24 en 25 van de Wet medische hulpmiddelen bepalen dat artikel 5, eerste en tweede lid, van het Besluit medische hulpmiddelen, en artikel 4, eerste lid, van het Besluit in-vitro diagnostica, zoals die luidden op de dag voor het tijdstip waarop de Wet op de medische hulpmiddelen wordt ingetrokken, van toepassing blijven, is de persoon of de fabrikant die notificeert een vergoeding van € 200,– verschuldigd.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarief notificatie medische hulpmiddelen.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2015, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Naar boven