Wet natuurbescherming

Geldend van 01-01-2020 t/m 16-02-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0037552
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
OverheidsthemaLandbouw, natuur en voedsel

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit beperking toegankelijkheid gebieden ex art. 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen het Natura 2000-gebied Haringvliet’
 2. Besluit beperking toegankelijkheid gebieden ex art. 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen het Natura 2000-gebied ‘Grevelingen’
 3. Besluit beperking toegankelijkheid gebieden ex art. 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen het Natura 2000-gebied ‘Oosterschelde’
 4. Besluit beperking toegankelijkheid gebieden ex art. 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen het Natura 2000-gebied ‘Westerschelde & Saeftinghe‘
 5. Besluit beperking toegankelijkheid gebieden ex art. 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen Natura 2000-gebied ‘Veerse Meer’
 6. Besluit beperking toegankelijkheid natuurgebieden ex art. 20 Nb-wet 1998 Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek
 7. Besluit natuurbescherming
 8. Besluit uitvoering Europese exotenverordening
 9. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
 10. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
 11. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
 12. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
 13. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
 14. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
 15. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
 16. Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat
 17. Regeling natuurbescherming
 18. Toegangsbeperkingsbesluit Middelplaat en Slikken van Voorne
 19. Vaststellingsbesluit programma aanpak stikstof

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel afwijzing aanvragen certificaten voor handel binnen de Europese Unie in ruw olifantenivoor
 2. Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten
 3. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen
 4. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)
 2. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 3. Beleidsregel verlagen subsidie POP
  Bijlage: 3
 4. Besluit gebruik meststoffen
  Artikel: 1
 5. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. Besluit natuurbescherming
  Artikelen: 1.1, 3.16, 3.17, 3.21, 5.16
 7. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:3
 8. Circulaire wapens en munitie 2018
  Tekst: tekst
 9. Crisis- en herstelwet
  Artikel: 2.3
 10. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 11. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 12. Mijnbouwwet
  Artikelen: 34, 141a
 13. Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928
  Artikel: 2
 14. Regeling basisregistratie ondergrond
  Bijlage: II
 15. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 16. Regeling natuurbescherming
  Artikelen: 1.1, 3.17, 7.15, 7.17
  Paragraaf: 3.4.4
 17. Spoedwet aanpak stikstof
  Artikel: I
 18. Spoedwet wegverbreding
  Artikel: 9
 19. Tracéwet
  Artikel: 13
 20. Vaststellingsbesluit programma aanpak stikstof
  Bijlage: bijlage
 21. Wet ammoniak en veehouderij
  Artikelen: 2, 2a
 22. Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis
  Artikel: 6
 23. Wet milieubeheer
  Artikelen: 4.9, 7.1, 7.6
  Bijlage: 1
 24. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
 25. Wet wapens en munitie
  Artikelen: 7a, 26, 35
 26. Wijzigingswet Wet wapens en munitie en Wet natuurbescherming (Richtlijn (EU) 2017/853 inzake controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens)
Terug naar begin van de pagina