Wet natuurbescherming

Geldend van 01-01-2020 t/m 16-02-2021

Wetstechnische informatie voor § 3.6

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

 1. Wet natuurbescherming
  Artikelen: 3.20, 5.4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
  Artikel 32
 2. Toekenning opsporingsbevoegdheid Flora- en Faunawet aan buitengewoon opsporingsambtenaren
  Artikel 1
 3. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen 13, 16, 4
 4. Crisis- en herstelwet
  Artikel 2.10
 5. Bouwbesluit 2012
  Artikelen 3.69, 3.73
 6. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage 3
 7. Wet natuurbescherming
  Artikelen 1.1, 5.4, 8.2
Terug naar begin van de pagina