Wet natuurbescherming

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 23-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 16-02-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.10

Informatie geldend op 01-01-2020

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit natuurbescherming
  Artikel: 2.1
 2. Vaststellingsbesluit programma aanpak stikstof
  Bijlage: bijlage
 3. Wet natuurbescherming
  Artikelen: 2.11, 7.2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet bodembescherming
  Artikel 99
 2. Vaststellingsbesluit programma aanpak stikstof
  Bijlage bijlage
 3. Wet natuurbescherming
  Artikel 1.1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 08-07-2020 Stb. 2020, 310 34985 Alg. 1
01-01-2017 Nieuwe-regeling 16-12-2015 Stb. 2016, 34 33348 11-10-2016 Stb. 2016, 384

Opmerkingen

 1. Hoofdstuk 2 van Stb. 2020/310 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven