Wet natuurbescherming

Geldend van 01-01-2020 t/m 16-02-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.4

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit natuurbescherming
  Artikelen: 1.3, 2.14
 2. Wet natuurbescherming
  Artikelen: 1.3, 2.11, 5.5, 7.2, 7.8, 8.6, 9.3
 3. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet bodembescherming
  Artikel 99
 2. Vaststellingsbesluit programma aanpak stikstof
  Bijlage bijlage
 3. Wet natuurbescherming
  Artikel 1.1
Terug naar begin van de pagina