Wet natuurbescherming

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 21-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 16-02-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.10

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet natuurbescherming
    Artikel: 1.1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 08-07-2020 Stb. 2020, 310 34985 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
01-01-2017 Nieuwe-regeling 16-12-2015 Stb. 2016, 34 33348 11-10-2016 Stb. 2016, 384

Opmerkingen

  1. Hoofdstuk 2 van Stb. 2020/310 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven