Besluit aanwijzing toezichthouders Autoriteit Persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 31-07-2018.]
Geldend van 16-01-2016 t/m 30-07-2018

Besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens van 5 januari 2016 tot aanwijzing van toezichthouders van de Autoriteit Persoonsgegevens (Besluit aanwijzing toezichthouders Autoriteit Persoonsgegevens)

Autoriteit Persoonsgegevens,

Gelet op artikel 15.1, tweede lid, van de Telecommunicatiewet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-07-2018]

De ambtenaren werkzaam bij het secretariaat van de Autoriteit Persoonsgegevens worden aangewezen als ambtenaren als bedoeld in de Telecommunicatiewet, en belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 11.3a van de Telecommunicatiewet.

Artikel 2

[Vervallen per 31-07-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Artikel 3

[Vervallen per 31-07-2018]

Dit besluit wordt aangeduid als: Besluit aanwijzing toezichthouders Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Autoriteit Persoonsgegevens,

Terug naar begin van de pagina