Erfgoedwet

Geraadpleegd op 30-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2021.
Geldend van 01-08-2021 t/m 30-04-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0037521
Rechtsgebied Cultureel recht
Overheidsthema Cultuur, sport, vrije tijd

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024
 2. Besluit aanwijzing ambtenaren Erfgoedinspectie als inspecteurs Erfgoedwet
 3. Besluit aanwijzing wijze bekendmaken voorgenomen besluiten tot vervreemding cultuurgoed of verzameling
 4. Besluit Erfgoedwet archeologie
 5. Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten
 6. Besluit verlenen mandaat aan algemeen directeur Douane inzake uitvoer cultuurgoederen
 7. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
 8. Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen
 9. Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van cultuur en media
 10. Subsidieregeling instandhouding monumenten
 11. Subsidieregeling restauratie klinkend erfgoed
 12. Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2018
 13. Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019–2020
 14. Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten
 15. Subsidieregeling tienjarige ondersteuning iconische rijksmonumenten
 16. Verzamelregeling subsidies OCW COVID-19

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
 2. Arbeidsomstandighedenregeling
  Artikel: 4.32a
 3. Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet
  Artikel: 14
 4. Besluit Erfgoedwet archeologie
  Artikel: 1.1
 5. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 6.13
  Bijlage: II
 6. Besluit ontgrondingen in rijkswateren
  Artikel: 1
 7. Besluit verlenen mandaat aan algemeen directeur Douane inzake uitvoer cultuurgoederen
 8. Burgerlijk Wetboek Boek 3
  Artikelen: 86a, 99, 310b
 9. Circulaire Vliegtuigberging
  Tekst: tekst
 10. Compensatieregeling Coronacrisis Musea 7.500 en meer bezoekers
  Artikel: 3
 11. Compensatieregeling Coronacrisis Musea met een private collectie
  Artikelen: 3, 5
 12. Crisis- en herstelwet
  Artikel: 2.10
 13. Deelregeling Collectiemobiliteit 2017
  Artikel: 2
 14. Deelregeling coronaregeling medewerkers collectiebeleid
  Artikelen: 2, 5
 15. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 16. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 17. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 18. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 19. Mijnbouwbesluit
  Artikel: 8
 20. Ontgrondingenwet
  Artikel: 3
 21. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 22. Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017
  Bijlage: 1
 23. Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen
  Artikel: 3.14
 24. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 25. Regeling kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: II
 26. Regeling omgevingsrecht
  Artikelen: 3.2, 6.2
 27. Samenwerking Musea 2017
  Artikel: 2
 28. Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten
  Artikelen: 2, 9, 23
 29. Tweede Verzamelspoedwet COVID-19
  Artikel: 1.1
 30. Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten
  Artikelen: 1, 2, 3, 4
 31. Waterbesluit
  Artikel: 6.16f
 32. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 1.1, 3.3, 5.13, 6.2a
 33. Wet elektronische publicaties
  Artikel: 10.1
 34. Wet op de economische delicten
  Artikelen: 1, 1a

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-08-2021

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35968
Wijziging 10-05-2023 Stb. 2023, 183 35261
Wijziging 16-06-2021 Stb. 2021, 319 35635
01-01-2032 Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 10-07-2023 Stb. 2023, 267
Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 25-01-2023 Stb. 2023, 41 36212 20-03-2023 Stb. 2023, 97
Wijziging 16-06-2021 Stb. 2021, 319 35635 14-07-2021 Stb. 2021, 363
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 60 35284 21-02-2020 Stb. 2020, 81
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212 01-05-2017 Stb. 2017, 174
Nieuwe-regeling 09-12-2015 Stb. 2015, 511 34109 22-12-2015 Stb. 2016, 14
Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 540 34305 22-12-2015 Stb. 2016, 14
Nieuwe-regeling 09-12-2015 Stb. 2015, 511 34109 22-12-2015 Stb. 2016, 14
Naar boven