Erfgoedwet

Geldend van 01-09-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0037521
RechtsgebiedCultureel recht
OverheidsthemaCultuur, sport, vrije tijd

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing ambtenaren Erfgoedinspectie als inspecteurs Erfgoedwet
 2. Besluit aanwijzing wijze bekendmaken voorgenomen besluiten tot vervreemding cultuurgoed of verzameling
 3. Besluit Erfgoedwet archeologie
 4. Besluit verlenen mandaat aan algemeen directeur Douane inzake uitvoer cultuurgoederen
 5. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
 6. Regeling archeologische monumentenzorg
 7. Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen
 8. Subsidieregeling instandhouding monumenten
 9. Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten
 10. Wijzigingsregeling Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel aanwijzing beschermde cultuurgoederen 2016
 2. Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)
 2. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
 3. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 4.60
 4. Arbeidsomstandighedenregeling
  Artikel: 4.32a
 5. Beleidsregel aanwijzing beschermde cultuurgoederen 2016
  Artikel: 1
 6. Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet
  Artikel: 14
 7. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 8. Besluit Erfgoedwet archeologie
  Artikel: 1.1
 9. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 6.13
  Bijlage: II
 10. Besluit ontgrondingen in rijkswateren
  Artikel: 1
 11. Besluit verlenen mandaat aan algemeen directeur Douane inzake uitvoer cultuurgoederen
 12. Burgerlijk Wetboek Boek 3
  Artikelen: 86a, 99, 310b
 13. Circulaire Vliegtuigberging
  Tekst: tekst
 14. Crisis- en herstelwet
  Artikel: 2.10
 15. Deelregeling Collectiemobiliteit 2017
  Artikel: 2
 16. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 17. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 18. Mijnbouwbesluit
  Artikel: 8
 19. Ontgrondingenwet
  Artikel: 3
 20. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Bijlage: : Organisatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 21. Regeling omgevingsrecht
  Artikelen: 3.2, 6.2
 22. Regeling op het specifiek cultuurbeleid
  Artikel: 3.26
 23. Samenwerking Musea 2017
  Artikel: 2
 24. Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten
  Artikelen: 2, 9, 23
 25. Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten
  Artikelen: 1, 2, 3, 4
 26. Waterbesluit
  Artikel: 6.16f
 27. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 1.1, 3.3, 5.13, 6.2a
 28. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 6.31
 29. Wet op de economische delicten
  Artikelen: 1, 1a
Terug naar begin van de pagina