Aanwijzingsbesluit assistentiecentrum erkenning EU-beroepskwalificaties

Geldend van 18-01-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 januari 2016, nr. WJZ/862245 (6695) tot aanwijzing van een assistentiecentrum als bedoeld in artikel 34d van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (Aanwijzingsbesluit assistentiecentrum erkenning EU-beroepskwalificaties)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 34d van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties;

Besluit:

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina