Regeling storten als enige vorm van afvalbeheer

Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 4 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/84370, houdende vaststelling van categorieën van afvalstoffen waarvoor in Nederland geen andere wijze van afvalbeheer mogelijk is dan storten (Regeling storten als enige vorm van afvalbeheer)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 5 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen;

Besluit:

Artikel 2

  • 2 Van kwaliteitsverbetering als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval sprake in geval van:

    • a) maximale afscheiding van ferro en non-ferro metalen,

    • b) beperking van de uitloging van verontreiniging zodat toepassing als niet-vormgegeven bouwstof mogelijk is,

    • c) het terugbrengen van niet-minerale delen met het oog op gebruik als toeslagmateriaal in beton, asfalt of andere producten, of

    • d) productie van een immobilisaat dat voldoet aan de eisen voor een vormgegeven product met als doel AVI-bodemas niet meer toe te passen als IBC-bouwstof.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina