Besluit opheffen beperkingen openbaarheid archief Kabinet der Koningin 1898–1945

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit houdende het opheffen van de beperkingen, gesteld aan de openbaarheid van het archief van het Kabinet der Koningin 1898–1945

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet 1995;

Gelet op de Verklaring van Overbrenging van 9 januari 1992 waarbij het archief van het Kabinet der Koningin over de periode 1940–1944 is overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief;

Gehoord de directeur van het Kabinet van de Koning,

Besluit:

De beperkingen die zijn gesteld aan de openbaarheid van de archiefbescheiden in de inventarisnummers 8601 t/m 8603, 8632, 8648 t/m 8650, 8661, 8662, 8668B, 8686, 9025, 9035 t/m 9050 en 9079 t/m 9121 van het archief van het Kabinet der Koningin 1898-1945, nummer archiefinventaris 2.02.14 worden opgeheven.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Den Haag, 2 december 2015

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

de algemene rijksarchivaris

M.L. Engelhard

Terug naar begin van de pagina