Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)

Geraadpleegd op 05-10-2022.
Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 30 december 2015, nr. DB/2015/465M, tot wijziging van enige uitvoeringsregelingen inzake de fiscaliteit, toeslagen en douane alsmede van de Wet op de accijns

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende wat de artikelen 3.13 en 3.22 van de Wet inkomstenbelasting 2001 betreft in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu;

Handelende wat artikel 47 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen betreft in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor Wonen en Rijksdienst;

Handelende wat artikel 15 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer betreft in overeenstemming met de Minister voor Wonen en Rijksdienst;

Gelet op de artikelen 2.7, 3.13, 3.22, 3.104, 3.119g, 4.7, 6.17 en 8.9a van de Wet inkomstenbelasting 2001, de artikelen 25 en 47 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de artikelen 13, 25, 28, 28a, 29, 31 en 33 van de Wet op de loonbelasting 1964, de artikelen 7 en 9 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de artikelen 11 en 17e en tabel I van de Wet op de omzetbelasting 1968, artikel 15 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de artikelen 2:1, 6:1 en 6:3 van de Algemene douanewet, de artikelen 36 en 78 van de Wet op de accijns, artikel 3 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, de artikelen 14, 23, 25, 44, 47, 50, 60, 64, 70a en 93 van de Wet belastingen op milieugrondslag, de artikelen 3, 3a en 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 7a, 25, 26, 34, 35 en 67 van de Invorderingswet 1990, artikel 10 van de Registratiewet 1970, artikel 8.21 van de Belastingwet BES en de artikelen 21c, 22 en 28 van het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag;

Besluit:

Artikel XXVII

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat:

De

Staatssecretaris

van Financiën,

E.D. Wiebes

Naar boven