Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Werknemersregelingen 2015

Geraadpleegd op 24-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 06-11-2018.
Geldend van 06-11-2018 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk 2015-0000305810
Identificatienummer BWBR0037446
Rechtsgebieden Staats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
Staats- en bestuursrecht | Staatsrecht
Overheidsthema Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Beleidsregels RCN-unit SZW uitvoering Wav BES
  2. Beleidsregels toepassing Besluit onderstand BES 2017
  3. Machtigingsbesluit RCN-unit SZW 2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 06-11-2018

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
t/m 01-09-2023 1) Wijziging 30-11-2023 Stcrt. 2023, 33701 2023-0000531547 30-11-2023 Stcrt. 2023, 33701
Wijziging 27-11-2019 Stcrt. 2019, 66073 2019-0000138293 27-11-2019 Stcrt. 2019, 66073
t/m 01-09-2018 2) Wijziging 23-10-2018 Stcrt. 2018, 61687 2018–0000165478 23-10-2018 Stcrt. 2018, 61687
t/m 01-01-2016 3) Wijziging 23-03-2016 Stcrt. 2016, 16592 2016-0000081924 23-03-2016 Stcrt. 2016, 16592
t/m 01-05-2015 4) Nieuwe-regeling 15-12-2015 Stcrt. 2015, 47974 2015-0000305810 15-12-2015 Stcrt. 2015, 47974

Opmerkingen

  1. Heeft betrekking op Artikel 9 , Artikel 8a1)
  2. Heeft betrekking op Artikel 9 , Artikel 102)
  3. Heeft betrekking op Artikel 93)
  4. Heeft betrekking op Artikel 1 , § 1 , Artikel 2 , Artikel 3 , Artikel 4 , Artikel 5 , Artikel 6 , § 2 , Artikel 7 , Artikel 8 , Artikel 9 , § 3 , Artikel 10 , Artikel 11 , § 44)
Naar boven